Fullständig prislista

Priserna gäller tills vidare från och med den 22 maj 2022. Alla priser inkl. moms.

Standardpriser


*  För 14 och 30 dagar ingår inte gatuparkering.

Tilläggsprodukter

Hanteringsavgift parkeringsbot 300 kr
Hanteringsavgift hämtning av bil [eller faktisk kostnad] 500 kr
Bärgning 2250 kr [eller faktisk kostnad]. lämnat urladdad bil.
Förlust av laddkabel 4 500 kr
Specialtvätt [eller faktisk kostnad] 7 500 kr
Självrisk vagnskadegaranti Zoe: 9 000 kr/ID.3: 12 500 kr/ID.4: 13 500 kr
Självrisk trafikförsäkring Zoe: 5 250 kr/ID.3: 5 250 kr/ID.4: 5 250 kr
Självriskreducering 20 kr [tot. självrisk 2 000 kr per skada]
Överkilometer 2 kr / km [utöver 300 km/dygn]
Arlanda HotSpot avlämningsavgift 120kr (för detaljerad info klicka här)