English below
Ynglingagatan 12, Uteparkering (No Charging)

Hitta hit
Infart från Ynglingagatan 12

Öppettider
24/7

Hämta
Ynglingagatan 12, en Aimo Park uteparkering.

Lämna
Åk längs med Ynglingagatan tills du kommer till Ynglingagatan 12 och sväng då in på uteparkeringen och ställ dig på valfri icke-reserverad parkeringsplats.

Find location
Ynglingagatan 12

Open
24/7

Pick-up
This Aimo Park outdoor parking is located on Ynglingagatan 12.

Drop-off
Drive along Ynglingagatan until you reach Ynglingagatan 12 and then turn into the outdoor parking area and park at an unreserved parking spot.