English below
Västermalmsgallerian (No Charging)

Hitta hit
Infart från Alströmergatan 1

Inpassering
För inpassering ring på supportknappen.

Hämta
Alströmergatan 1 alternativt via Västermalmsgallerian. Bilarna finns på Plan 3.

Hämtning tillgänglig: Måndag – Söndag 07:00 – 22:00

Lämna
Åk fram till porten så kommer den att öppna sig, när man kör ner för rampen ska man ta första höger till Plan 3 och där kan man lämna på en valfri icke-reserverad plats.

Öppen för avlämning: Måndag – Söndag 07:00 – 22:00

Find location
Entrance is on Alströmergatan 1

Enter
For entry press the supportbutton.

Pick-up
Alströmergatan 1 or alternatively through Västermalmsgallerian, you can find the aimo cars located on Floor 3

Cars are available for pick-up between: Monday – Sunday 07:00 – 22:00

Drop-off
Drive up to the entrance and then the doors will open for you if they don’t, press the support button. When you drive down the ramp you want to take the first right to Floor 3 and then you can leave your aimo at any available unreserved spot.

Drop off is available: Monday – Sunday 07:00 – 22:00