Vallatorg (Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna på utomhusparkeringen i Valla Torg. Skyltat aimo/bildelning.

Öppettider

Utomhusparkering.

Hämta

Hämta upp en bil på en av de reserverade aimo platserna.

Lämna

Se till att lämna tillbaka bilen på en av de reserverade platserna.