English below

Torsgatan 12 (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna i Aimo Park garaget som heter Torsgatan 12. Åk längs med Torsgatan tills du kommer till Torsgatan 12 sväng sedan in till Kammakargatan så kommer garaget ligga på vänster sida av gatan.

Inpassering
För inpassering ring på supportknappen.

Öppettider

Måndag – Söndag 06.00 – 21.00

Hämta

Inpassering till fots görs vid entréporten till garaget. Bilarna finns vid de 3 reserverade Aimo laddplatserna vid entrévåningen (se skyltning).

Hämtning tillgänglig: Måndag – Söndag 06.00 – 21.00

Lämna

Kör fram långsamt till entréporten så kommer den att öppnas automatiskt. Lämna bilen vid någon av de 3 Aimo reserverade laddplatserna på entrévåningen (se skyltning).

Directions

The parking places are located in the Aimo Park garage on Torsgatan 12. Drive along Torsgatan until you arrive at Torsgatan 12. Then pull in on Kammargatan to find the garage on the left hand side of the road.

Opening hours

Monday – Sunday between 6.00 – 21.00

Pick-up

Enter on foot through the entry door of the garage. The cars are at the 3 reserved Aimo charging stations at the entrance floor (see signage).

Cars are available for pick-up Monday – Sunday between 06.00 – 21.00

Enter
For entry press the supportbutton.

Drop-off
Approach the door slowly and it will automatically open. Leave the car at one of the 3 Aimo reserved charging stations on the entrance floor (see signage).