Hitta hit

Platserna är belägna på gatuparkering vid  Stureby T-bana.
(Munksjövägen, Sågverksgatan och andra gator inom angivet område)

Öppettider

Alltid tillgängligt, kontrollera att det ej är städdag onsdag/tisdag.

Hämta

Boka i appen om bil finns tillgängligt

Lämna

Avsluta resan enligt gällande parkeringsregler.

Directions

The places are located on street parking at Stureby Metro.

(Munksjövägen, Sågverksgatan and other streets within the specified area)

Opening hours

Always available, check that it is not cleaned Wednesday /Thuesday.

Pick-up

Book in the app if a car is available, Cars are available for pick-up around the clock.

Drop-off

End the trip according to current parking rules.