Station Åre outdoor parking (Charging)  

Hitta hit

Platserna är belägna vid Station Åre.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen, vid laddstaionerna. Om det är fullt kan du ställa bilen på en vanlig parkeringsplats på parkeringen.

Använd MER laddbrickan (RFID) för att starta laddningen

Lämna

Lämna bilen på laddning vid laddstationerna.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Station Åre

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot, at the charging stations.

Drop-off

Leave the car at the charging stations. If it is full, you can park the car in a regular parking space in the parking lot.

Use the MER key tag (RFID) to start charging

Opening hours

24/7