Station Åre garage (Charging) incharge. 

Hitta hit

Platserna är belägna vid Station Åre Garage.

Hämta

Bilarna finns att hämta i parkeringshuset, vid laddstaionerna.

Lämna

Lämna bilen på laddning vid laddstationerna. Tyvärr fungerar bara ett uttag.

Ingen RFID nyckelbricka behövs för att starta laddningen, det är bara att sätta in kabeln.

Öppettider

07:00 – 22:00

Find location

The places are located at Station Åre Garage.

Pick-up

The cars can be picked up in the garage, at the charging stations.

Drop-off

Leave the car at the charging stations in the garage. Unfortunately, only one outlet works.

No RFID key tag is needed, just plug in the cable.

Opening hours

07:00 – 22:00