English below

Solberga Hagväg 2 (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna i Aimo Park garaget som heter Solberga Hagväg 2. Åk längs med Götalandsvägen tills du kommer tills du kommer till adressen Götalandsvägen 221, sväng sedan in till Solberga Hagväg så kommer garaget att ligga till höger.

Inpassering

För inpassering ring på supportknappen.

Öppettider

Måndag – Söndag 07.00 – 21.00

Hämta

Inpassering till fots görs till höger om entréporten till garaget. Bilarna finns vanligtvis allokerade på garagets entrévåning.

Hämtning tillgängligt: Dygnet runt (24/7)

Lämna

Kör fram långsamt till entréporten så kommer den att öppnas automatiskt. Väl i garaget kan man lämna bilen vart man vill så länge det inte är en reserverad parkeringsplats.

Directions

The parking places are located in the Aimo Park garage on Solberga Hagväg 2. Drive along Götalandsvägen until you arrive at Götalandsvägen 221. Then pull in on Solberga Hagväg to find the garage on the right-hand side of the road.

Enter
For entry press the supportbutton.

Opening hours

Monday – Sunday between 07.00 – 21.00

Pick-up

Enter on foot on the right-hand side of the entry door of the garage. Our cars are located on the entry floor.

Cars are available for pick-up around the clock.

Drop-off

Approach the door slowly and it will automatically open. Our cars can be left at any parking spot within the garage as long as the parking spot is not a reserved one.