Skistar (no charging)

Hitta hit

Platserna är belägna vid Årevägen 150.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen.

Lämna

Lämna bilen vid en ledig parkeringsplats (ej resarverad).

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Årevägen 150

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot.

Drop-off

Leave the car on a free parking spot (not a reserved one).

Opening hours

24/7