Skärholmen (No charging)

Hitta hit

Platserna är belägna i Skärholmen centrum parkering.

Öppettider

24/7

Hämta

Bilarna finns alokaliserade på plan G1 vid de 4 resarverade Aimo share platserna (se skyltning).

Lämna

Lämna bilen vid någon av de 4 Aimo share resarverade platserna (se skyltning).

Directions

The places are located in Skärholmen center parking

 Opening hours

27/7

Pick-up

The cars are located on level G1 at the 4 reserved Aimo share spots (see signage).

Drop-off

Leave the car at one of the 4 Aimo share reserved seats (see signage).