English below

Skanstull (Charging)

Hitta hit

Infart från Skansbrogatan 5

Kod

735080, för att komma in till fots

Hämta

Ingång till fots finns vid Ringvägen 100, man följer där skyltarna till garaget. Hämtning är tillgänglig dygnet runt, använd koden för tillträde till garaget.

Lämna

Åk fram till bommen och den kommer att öppnas, annars tryck på supportknappen.

Laddplatser finner du på plan 2. Du kan endast lämna bilen inom öppettiderna.

Öppettider

Öppet mån-lör 06-21
söndag 10-21

Find location

Drive in from Skansbrogatan 5

Code

735080, to get in by foot

Pick-up

Access by foot is on Ringvägen 100 follow the signs to the garage. Cars are located on the 2nd floor. Pick up is available 24/7, use the code to access the garage.

Drop-off

Drive up to the barriers and  it will open, if not press the support button. You will find charging spots on the 2nd floor. Drop-off is available within the opening hours of the garage.

Opening hours

Open mon-sat 06-21
sunday 10-21