English below

Skanstull (Charging)

Hitta hit

Infart från Skansbrogatan 5

Inpassering

För inpassering ring på supportknappen.

Hämta

Ingång till fots finns vid Ringvägen 100, man följer där skyltarna till garaget. Hämtning är tillgänglig dygnet runt, använd koden för tillträde till garaget.

Bilarna finns på plan 2 i garaget.

Lämna

Åk fram till bommen och den kommer att öppnas, annars tryck på supportknappen.

Lämna bilen vid någon av de 4 Aimo reserverade laddplatserna på våning 2 (se skyltning).

Ifall dessa platser är upptagna kan bilen parkeras på en av de oreserverade platser på samma plan.

Öppettider

Öppet mån-lör 06-21
söndag 10-21

Find location

Drive in from Skansbrogatan 5

Enter

For entry press the supportbutton.

Pick-up

Access by foot is on Ringvägen 100 follow the signs to the garage. Cars are located on the 2nd floor. Pick up is available 24/7, use the code to access the garage.

Drop-off

Drive up to the barriers and  it will open, if not press the support button. Drop-off is available within the opening hours of the garage.

Leave the car at one of the 9 Aimo reserved charging spots on the 2nd floor (see signage).

Opening hours

Open mon-sat 06-21
sunday 10-21