Salem Centrum (No charging)

Hitta hit

Platserna är belägna på Aimo Parks uteparkering vid Salem centrum, Säbyhallsvägen. Vi har platser vid den reserverade delen (ej de tidsbegränsade delarna). Reserverade platser: 13, 14 och 15.

Öppettider

Dygnet runt (24/7)

Hämta

Bilarna finns vid den reserverade delen av parkeringen. Platser 13, 14 och 15.

Lämna

Lämna bilen vid en av de tre reserverade platserna: 13, 14 eller 15.

Directions

The places are located in Aimo Park’s outdoor parking at Salem centrum, Säbyhallsvägen. You find them at the reserved part (not the time-limited parts). Our reserved spots: 13, 14 and 15

Opening hours

24/7

Pick-up

The cars are located at the reserved part of the parking lot. Places: 13, 14 and 15.

Drop-off

Leave the car at one of the three reserved spots: 13, 14 or 15.