Sadeln (Charging) Garo. 4 platser.

Hitta hit

Platserna är belägna vid Sadeln.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen, vid laddstaionerna.

Lämna

Lämna bilen på laddning vid laddstationerna.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Sadeln.

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot, at the charging stations.

Drop-off

Leave the car at the charging stations.

Opening hours

24/7