English below

Rosenlundsgatan (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna i Aimo Park garaget som heter Rosenlundsgatan. Åk längs med Rosenlundsgatan, tills du kommer till adressen Rosenlundsgatan 50 – 54.

Inpassering
För inpassering ring på supportknappen.

Öppettider

Måndag – Fredag 06.00 – 21.00

Lördag – Söndag 08:00 – 21:00

Hämta

Inpassering till fots görs genom entréporten till garaget. Bilarna finns allokerade på garagets nedre våning.

Dygnet runt (24/7)

Lämna

Kör fram långsamt till entréporten så kommer den att öppnas automatiskt. Väl i garaget kan man lämna bilen vart man vill så länge det inte är en reserverad parkeringsplats.

Directions

The parking spots are located inside the Aimo Park garage called Rosenlundsgatan. Drive along Rosenlundsgatan. The garage is located on Rosenlundsgatan 50 – 54.

Enter
For entry press the supportbutton.

Opening hours

Monday – Friday 06.00 – 21.00

Saturday – Sunday 08.00 – 21.00

Pick-up

Enter on foot through the entry door of the garage. Our cars are located on the lower floor of the garage.

Cars are available for pick-up 24/7

Drop-off

Approach the door slowly and it will automatically open. Our cars can be left at any parking spot on the lower level of the garage as long as the parking spot is not a reserved one.