Rödkullen (Charging) Recharge. 

Hitta hit

Platserna är belägna vid Rödkullen.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen. vid laddstaionerna eller vid en vanlig parkeringsplats.

Lämna

Lämna bilen på laddning vid ladd stationerna om det är fullt kan du ställa bilen på en vanlig parkeringsplats på parkeringen.

Använd Recharge ladd brickan (RFID) för att starta laddningen.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Rödkullen.

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot, at the charging stations or at a regular parking spot inside of the marked area.

Drop-off

Leave the car at the charging stations as priority. If they are occupied leave the car on another spot inside the marked area.

Use the Recharge key tag (RFID) to start charging.

Opening hours

24/7