English Below
Pyramidvägen 9 C (charging)

Hitta hit
Platserna är belägna på Pyramidvägen 9 C, Solna

Hämta/Lämna

Utomhusparkering: platserna är markerade med Aimo stickers på laddboxarna.

Dem gråa kablarna är fasta och går inte att lossa från stolpen

 

Find location
The locations are situated on Pyramidvägen 9 C, in Solna

Pick up/Leave
Outdoor parking: spots are marked with Aimo stickers on the charging devices.

The gray cables are fixed and cannot be disconnected from the post