English Below
Pyramidvägen 9 C (charging)

Hitta hit
Platserna är belägna på Pyramidvägen 9 C, Solna

Hämta/Lämna
Gatuparkering, platserna är markerade med Aimo stickers på laddboxarna.

Find location
The locations are situated on Pyramidvägen 9 C, in Solna

Pick up/Leave
Outside parking, spots are marked with Aimo stickers on the charging devices.