English below
Oxtorget garage

Hitta hit
Infart från Oxtorgsgatan 7

Inpassering
För inpassering ring på supportknappen.

Hämta
Regeringsgatan 65 alt Jakobergsgatan 30. Aimos bilar finner du på övre plan. Ställ dig där du vill så länge det inte är en reserverad plats.

Lämna
Åk fram till bommen så kommer den att öppna sig, skulle den inte öppnas tryck på support knappen.

Find location
Entrance is on Oxtorgsgatan 7

Enter
For entry press the supportknappen.

Pick-up
Regeringsgatan 65 or Jakobergsgatan 30. You find Aimo cars on the upperfloor. You can park whereever you want as long as it not at a reserved spot.

Drop-off
Drive up to the barriers and then they will open for you, if they don’t press the support button.