English below
Oxtorget garage (Charging)

Hitta hit
Infart från Oxtorgsgatan 7

Kod
För att se koden kolla i appen.

Hämta
Regeringsgatan 65 alt Jakobergsgatan 30. Aimos bilar finner du på övre plan

Lämna
Åk fram till bommen så kommer den att öppna sig, skulle den inte öppnas tryck på support knappen. På övre plan finner du 5 laddplatser till vänster längst med väggen.

Find location
Entrance is on Oxtorgsgatan 7

Code
Check the code from our app.

Pick-up
Regeringsgatan 65 or Jakobergsgatan 30. You find Aimo cars on the upperfloor

Drop-off
Drive up to the barriers and then they will open for you, if they don’t press the support button. On upper level you find 5 charging spots to the left along the wall.