Östersund Flygplats (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna vid Östersund Flygplats

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen vid sektion P6 (angivna platser 6430, 6431, 6432, 6433, 6434)

Ta vänster från flygplatsens entré och gå ca 50 meter tills du ser parkeringsanläggningen. Bilarna finns alokerade vid P6. 

Lämna

Lämna bilen vid sektion P6 (angivna platser 6430, 6431, 6432, 6433, 6434).

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Östersund Flygplats

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot at section P6 (specified places 6430, 6431, 6432, 6433, 6434)

Take left from the airport entrance and walk 50 meters until you se the parking lot. The cars can be find at P6.

Drop-off

Leave the car at section P6 (specified places 6430, 6431, 6432, 6433, 6434).

Opening hours

24/7