Sv:

Detta är ett privat hotspot resarverat till boende i KV 19 Gråalen och kan inte användas av andra kunder 

 

Eng:

This is a private hotspot reserved for residents in KV 19 Gråalen and can’t be used by other customers