English below
Norra Stationsgatan 61 (No Charging)

Hitta hit
Kör till slutet av Hälsingegatan och sväng höger till Norra Stationsgatan, ta sedan nästa höger igenom byggnaden till Härdgången (Finns Aimo Park skyltat vid infarten till Härdgången). Kör till slutet av Härdgången så kommer det finnas ett garage med en port där det står Norra Stationsgatan 61. Åk fram till porten så kommer den att öppnas.

Kod
För att se koden kolla i appen.

Hämta
Bilarna finns inne i garaget, ingång är vid Härdgången 11.

Hämtning tillgänglig:
Måndag – Fredag 06:00 – 20:00
Lördag – Söndag 08:00 – 20:00

Lämna
Åk fram till porten så kommer den att öppna sig, väl inne i garaget kan man ställa sig vart man vill så länge det inte är en reserverad plats.

Öppen för avlämning: 24/7

Find location
Drive to the end of Hälsingegatan and turn right onto Norra Stationsgatan, then take another right onto the street Härdgången (There is Aimo Park signage by the entrance to Härdgången). Drive to the end of Härdgången and you will find a garage with a sign where it says Norra stationsgatan 61. Drive to towards the garage doors and they will open.

Code
Check the code from our app.

Pick-up
The cars are located in the garage, the entrance is on Härdgången 11.

Cars are available for pick-up between:
Monday – Friday 06:00 – 20:00
Saturday – Sunday 08:00 – 20:00

Drop-off
Drive up to the entrance and then the doors will open for you if they don’t, press the support button. You can leave your aimo at any available unreserved spot.

Drop off is available: 24/7