English information below

Hitta hit
NK parkering (Charging)

Platserna är belägna på NK Parkering. Garaget nås från Regeringsgatan 47-55.

Öppettider

Måndag – Lördag 06.00 – 00.00

Söndag & helgdag 09.30 – 00.00

Hämta

Inpassering till fots via NK varuhus eller Regeringsgatan.  Bilarna står på plan 6A.

Lämna

Kör långsamt fram mot bommarna och stanna ca 1,5 m ifrån så att läsaren kan läsa av regskylten. Bommarna öppnas sedan automatiskt. Vid problem tryck på hjälpknappen. Bilarna ska i första hand ställas på de fyra platser markerade för aimo på plan 6A. Samtliga platser har laddmöjlighet. Är dessa upptagna går det bra att parkera på platserna till höger om våra platser.

 

Find Location

NK parking (Charging)

The parking spots are located at NK garage.

The garage is accessible from Regeringsgatan 47-55.

Opening hours

Monday – Saturday 06.00 – 00.00

Sunday & public holiday 09.30 – 00.00

Pick-up

You can enter by foot via the NK department store or Regeringsgatan.

The cars can be found on level 6A.

Drop-off

Drive slowly towards the barriers and stop about 1.5 m away so that the reader can read the registration plate, the booms will then open automatically. In case of any issues you can press the support button.

The cars must primarily be parked in the four places marked for aimo share on floor 6A. All these spots have charging outlets. If these are occupied, the car is to be parked on spots to the right of our reserved spots.