English below

Hitta hit

Platserna är belägna vid Munchenbryggeriet, nedre parkering vid Söder Mälarstrand. Platserna är rakt fram till höger, markerade aimo.

Öppettider

Öppet med utfart dygnet runt 00.00-24.00

Lämna

Parkera på en av platserna reserverade för aimo. De har laddning. Om du ställer bilen på laddning får du 25 credits på ditt konto att använda på nästa resa! Är det fullt så kan du parkera tvärs över gatan på Stockholm stads parkering, taxa 3. Det går inte att parkera på någon annan plats inom Munchenbryggeriets område då de är reserverade.

 

Find the spots

The spots are at Munchenbryggeriet, lower parking at Söder Mälarstrand. When you enter the parking it is straight ahead to the right.

Opening hours

Open air parking 24/7 –  00.00-24.00

Leave the car

Park at one of the reserved spots. They have charging. If you put the car on charging you will as well get 25 credits to use for your next trip! If all spots are full, please park the car on the opposite side of the street (not Munchenbryggeri area, but Stockholm Stad) on taxa 3.