Millestgården Eco Lodge (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna vid Millesgården Eco Lodge

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen, vid de reserverade Aimo platserna

Lämna

Lämna bilen vid de reserverade Aimo platserna

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Millesgården Eco Lodge

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot, at the reserved Aimo spots

Drop-off

Leave the car at the reserved Aimo spots

Opening hours

24/7