Hitta hit

Platserna är belägna i P-hus Medborgarplatsen (Stockholm stads P-hus).

Öppettider

Måndag – Lördag 06.00 – 00.00

Söndag 08.00 – 24.00

Hämta

Inpassering till fots sker på torget via något av ”glashusen”. För att komma in använd ett kreditkort på kortdosan – inga pengar dras! – Bilarna står på plan 1: 00016-00019.

Lämna

Infart från Noearksfaret 1-3, precis innan söderledstunneln till vänster. Parkera på plats 00016-00019.