Luntmakaragatan 51 (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna på Aimo Parks garage Luntmakaragatan 51.

Öppettider

Infart 06:00 – 19:00

Utfart dygnet runt (24/7)

Hämta

Dygnet runt (24/7)

Lämna

Lämna bilen på en omarkerad förhyrdplats på våningen längst ner.

Koder

För att se koden kolla i appen

Directions

The places are located at Aimo Park’s garage Luntmakaragatan 51.

Opening hours

Entrance 06:00 – 19:00

Exit around the clock (24/7)

Pick-up

Cars are available for pick-up 24/7

Drop-off

Leave the car in an unmarked rental space at the bottom floor.

Codes

Check the code from our app.