English below

Lindetorpsvägen/veterinärgränd (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna på Aimo Parks uteparkering som heter Lindetorpsvägen/veterinärgränd. Kör längs med Johanneshovsvägen tills du kommer till en rondell sväng sedan av till Lindetorpsvägen, platserna ligger på adressen Lindetorpsvägen 7.

Öppettider

Dygnet runt (24/7)

Hämta

Dygnet runt (24/7)

Lämna

Bilen kan lämnas på våra reserverade parkeringsplatser som finns skyltade.

Directions

The parking spots are located at the outdoor Aimo Park parking area called Lindetorpsvägen/veterinärgränd. Drive along Johanneshovsvägen until you reach the roundabout then turn on to the street called Lindetorpsvägen, the spots are located at the address Lindetorpsvägen 7.

Opening hours

24/7

Pick-up

Cars are available for pick-up 24/7

Drop-off

Our cars can only be left at our reserved parking spots which are sign posted.