English below

Liljeholmen Rosterigränd (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna vid Rosterigränd 3

Hämta

Bilarna finns att hämta vid de fem stycken förhyrda Aimo Park platserna intill vändzonen.

Lämna

Lämna bilen vid de förhyrda Aimo Park platserna som ligger intill vändzonen.

Öppettider

24/7

Find location

The parking spot is located at Rosterigränd 3

Pick-up

The cars are at the five reserved spots besides the turning zone.

Drop-off

Leave the car at the 5 reserved Aimo Park spots besides the turning zone.

Opening hours

24/7