English below

Kronobergsgatan 25 (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna på Aimo Parks uteparkering som heter S:t Göransgatan 66. Kör längs med Kronobergsgatan och sväng sedan höger ner på Sankt Göransgatan, tills du kommer till adressen Sankt Göransgatan 66.

TILLFÄLLIG ÄNDRING: S:t Göransgatan 66 uteparkering är för tillfället under byggnadsarbete. Istället skall man ställa/hämta bilen vid Aimo Park garaget Fleminggatan/ S:t Eriksgatan.

Infart finns vid Kronobergsgatan 25

Öppettider

07:00 – 22:00

Hämta

07:00 – 22:00

Lämna

Bilen kan lämnas på valfri oreserverad plats i garaget.

Directions

The parking spots are located at the outdoor Aimo Park parking area called S:t Göransgatan 66. Drive along Kronobergsgatan then turn right onto Sankt Göransgatan and drive until you reach Sankt Göransgatan 66, the garage is located on the left.

TEMPORARY CHANGE: S: t Göransgatan 66 outdoor parking is currently under construction. Instead, you should park / pick up the car at the Aimo Park garage Fleminggatan / S: t Eriksgatan.

Entrance is at Kronobergsgatan 25

Opening hours

07:00 – 22:00

Pick-up

07:00 – 22:00

Drop-off

The car can be left at any unreserved spot in the garage