English below

Kringlan (Charging)

Hitta hit
Infart från Slussgatan 5, Södertälje

Öppettider
Mån-fre: 06 – 20:30
Lördag: 08:30 – 17:30
Söndag: 10:30 – 17:30

Kod funkar dygnet runt:
December 2599, Januari 3651, Februari 1482, Mars 6935

Hämta
Ingång till fots på Slussgatan 5, ring på supportknappen för att bli insläppt.

Lämna
Åk fram till bommen så kommer den att öppna sig, skulle den inte öppnas tryck på support knappen.

Man åker ner till vänster på nedre plan, det finns 4 laddplatser till höger direkt när man kommer ner.

Find location
Entrance is on Slussgatan 5, Södertälje

Opening hours
Monday – Friday: 06 – 20:30
Saturday: 08:30 – 17:30
Sunday: 10:30 – 17:30

Code:
December 2599, January 3651, February 1482, March 6935

Pick-up
Entrance by foot is on Slussgatan 5, Södertälje

Drop-off
Drive up to the barriers and then they will open for you, if they don’t press the support button.
You go down to the left on the lower level, there are 4 charging spots on the right when you come down.