English below

Kringlan (Charging)

Hitta hit
Infart från Västra kanalgatan 7, Södertälje

Öppettider
Mån-fre: 06 – 20:30
Lördag: 08:30 – 17:30
Söndag: 10:30 – 17:30

Kod funkar dygnet runt:
Juni 4617, Juli 3439, Augusti 1475

Hämta
Ingång till fots på Västra kanalgatan 7, ring på supportknappen för att bli insläppt.

Lämna
Åk fram till bommen så kommer den att öppna sig, skulle den inte öppnas tryck på support knappen.

Man åker ner till nedre våningen, det finns 4 laddplatser följ vägen mot vänster tills man ser laddplatserna.

Find location
Entrance is on Västra kanalgatan 7,, Södertälje

Opening hours
Monday – Friday: 06 – 20:30
Saturday: 08:30 – 17:30
Sunday: 10:30 – 17:30

Code:
June 4617, July 3439, August 1475

Pick-up
Entrance by foot is on Västra kanalgatan 7, Södertälje

Drop-off
Drive up to the barriers and then they will open for you, if they don’t press the support button.
Drive down to the lower floor, there are 4 charging stations, follow the road to the left until you see the charging stations.