English below

Klara Zenit (Charging)

Hitta hit

Infart från Klara Norra Kyrkogata 14.

Kod

723000, för att komma in till fots.

Hämta

Ingång till fots via Bryggargatan 5. Hämtning är tillgänglig dygnet runt, använd koden för tillträde till garaget.

Lämna

Åk fram till bommen och den kommer öppnas, annars tryck på supportknappen.

Kör ner till nedre planet, sväng vänster och följa de gula klistermärkena som visar vart laddningsplatserna finns. Du kan endast lämna bilen inom öppettiderna.

Öppettider

Öppet mån-sön 06-23.

Find location

Drive in from Klara Norra Kyrkogata 14.

Kod

723000, to get inside on foot.

Pick-up

Access by foot is on Bryggargatan 5. Pick up is available 24/7, use the code to access the garage.

Drop-off

Drive up to the barriers and it will open, if not press the support button.

Drive down to the lower floor, turn to the left and follow the yellow signs/stickers to the charging spots. Drop-off is available within the opening hours of the garage.

Opening hours

Open mon-sun 06-23