Akademiska

 

Hitta hit:

Universitetsvägen 2-16, 3-9, 114 18 Stockholm (tryck på länk)

 

Öppettider:

Dygnet runt/24/7

 

Hämta:

Bilarna finns att hämta vid den första vänster svängen in på parkeringen. Brevid den första P-automaten.

 

Lämna:

Lämna bilen vid de tre platserna, vid den första vänstersvängen. Till höger om p-automaten.

 

English

 

Find here:

Universitetsvägen 2-16, 3-9, 114 18 Stockholm (tryck på länk)

 

Opening hours:

24 hours a day / 24/7

 

Pick-up:

The cars can be picked up at the first left turn into the car park. Next to the first parking meter.

 

Leave:

Leave the car at the three places, at the first left turn. To the right of the parking meter (3 spots).