English below
Hötorgsgaraget

Hitta hit

Infart via Sveavägen 17 samt Slöjdgatan 6. Kör du från Sveavägen håll vänster när du kommer ner i garaget (annars kommer du till konserthusgaraget) och kör du från Slöjdgatan höll höger när du kommer ner.

Kod

För att se koden kolla i appen

Hämta

Ingång till fots finns vid Sergelgången. Hämtning är tillgänglig dygnet runt, använd koden för tillträde till garaget.

Lämna

Åk fram till bommen så kommer den att öppna sig, skulle den inte öppnas tryck på supportknappen. Laddplatser finns i sektion H på anvisade platser på våning -2 alternativt 200 sektionen på plan -1. Du kan endast lämna bilen inom öppettiderna.

Öppettider

Öppet mån-lör 06-23
söndag 08-23

Find location

Entrance via Sveavägen 17 or Slöjdgatan 6. If you drive from Sveavägen, keep left when you come down to the garage (otherwise you will come to Konserthuset garage) and if you drive from Slöjdgatan, keep right when you come down.

Code

Check the code from our app.

Pick-up

Entering on foot is on Sergelgången. Pick up is available 24/7, use the code to access the garage.

Drop-off

Go up to the barriers and then they will open for you, if they don’t press the support button.
Charging points are available in section H on the floor at level -2 or 200 section at level -1. Drop-off is available within the opening hours of the garage.

Opening hours

Open mon-sat 06-23
sunday 08-23