Holiday club (Charging) 

Hitta hit

Platserna är belägna vid Åre strand parkering.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen. De kan stå vid laddplatserna eller vid en vanlig parkeringsplats utan laddning.

Lämna

Sätt bilen i första hand på laddning vid någon av de fyra stationerna med type 2 uttag. Om det inte finns plats kan man lämna bilen på en vanlig parkeringsplats inom parkerings området.

Använd MER laddbrickan (RFID) för att starta laddningen.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Åre strand parkering.

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot. They could be parked at the charging stations or at a regular parking spot with no charging.

Drop-off

Primarily charge the car at one of the four stations with type 2 sockets. If there is no available spots, you can leave the car in a regular parking space within the parking area.

Use the MER key tag (RFID) to start charging.

Opening hours

24/7