English below

Hitta hit:
Platserna är belägna på Aimo Parks uteparkering vid Astrakangatan 34

Öppettider:
Dygnet runt (24/7)

Platser:
4 oreserverade platser

Hämta:
Inpassering till fots görs vid Astrakangatan 34 Aimo Parks uteparkering

Hämtning tillgänglig:
Dygnet runt (24/7)

Lämna:
Parkera bilen på valfriplats vid Aimo Parks uteparkering (Astrakangatan 34)

Find location:
The places are located at Aimo Park outdoor Parking at Astrakangatan 34

Opening hours:
24 hours a day (24/7)

Places:
4 unreserved places

Pickup:
Access is done on foot at Astrakangatan 34 Aimo Park outdoor parking

Pickup available:
24 hours a day (24/7)

Drop off:
Park your car in any parking space at Aimo Park outdoor parking (Astrakangatan 34)