P – hus Grimhild (Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna i Aimo Park garaget Grimhild, som ligger vid Dragarbrunnsgatan 66 A-B i Uppsala. Vi har plats för 3 oreserverade platser på våning 1–2. Det går att ställa sig på valfri ledig plats som inte är förhyrd eller reserverad.

Om det finns plats vid de publika laddningsstationerna finns det 2 oreserverade platser som man kan ställa sig vid (ej vid förhyrd eller reserverad plats). Laddningen startas internt av personalen på plats.

Öppettider

Garaget är öppet mellan 06–24.

Hämta

Kod: 1001

Bilarna finns lokaliserade vid entrévåningen samt plan 1–2.

Lämna

Lämna bilen vid en oreserverad plats på plan 1–2 eller vid en publik laddstation inne i garaget (ej vid förhyrd eller reserverad plats).

Om man vill lämna bilen på laddning behöver man säkerställa att det för tillfället inte redan står 2 Aimobilar på laddning.

Directions

The places are located in the Aimo Park garage Grimhild which is located at Dragarbrunnsgatan 66 A-B in Uppsala. We have room for 3 unreserved spots at floor 1-2. You can park at any place that is not private or reserved.

If there is space at the public charging stations, there are 2 unreserved places that you can park at (you can not park on rented or reserved places).

Charging is started internally by the staff on site.

Opening hours

The garage is open between 06-24.

Pick-up

Code: 1001

The cars are located at the entrance level and floor 1-2.

Drop-off

Leave the car at an unreserved space on floor 1-2 or at a public charging station inside the garage. If you want to leave the car on charge, you need to make sure that it’s not already 2 Aimo cars on charging.