P – hus Grimhild (Charging)

Hitta hit
Platserna är belägna i Aimo Park garaget Grimhild, som ligger vid Dragarbrunnsgatan 66 A-B i Uppsala. Vi har plats för 2 reserverade platser på entrévåningen vid laddstationerna. Det går att även att ställa sig på en oreserverad plats om de båda laddplatserna är upptagna.
Laddningen startar automatiskt.

Öppettider
Garaget är öppet mellan 06–24.

Hämta
Bilarna finns lokaliserade vid laddplatserna på entrévåningen samt plan 1–2.

Lämna
Lämna bilen vid en reserverad Aimo plats vid laddstationerna eller vid en oreserverad plats om de reserverade är upptagna.
Om man vill lämna bilen på laddning behöver man säkerställa att det för tillfället inte redan står 2 Aimobilar på laddning vid våra platser.
Laddning startas automatiskt.

Directions
The sites are located in the Aimo Park garage Grimhild, which is located at Dragarbrunnsgatan 66 A-B in Uppsala. We have room for 2 reserved seats on the entrance floor at the charging stations. It is also possible to park in an unreserved place if the two charging places are occupied.
Charging starts automatically.

Opening hours
The garage is open between 06-24.

Pick-up
The cars are located at the entrance level and floor 1-2.

Drop-off
Leave the car at a reserved Aimo place at the charging stations or at an unreserved place if the reserved ones are occupied.
If you want to leave the car for charging, you need to ensure that at the moment there are not already 2 Aimo cars on charge at our locations.
Charging starts automatically.