English below

Globen Shopping (No Charging)

Hitta hit

Infart från Arenavägen 4912177 Johanneshov

Hämta

Ingång till fots finns i gallerian, man följer  skyltarna till garaget.

Lämna

Åk fram antingen ingång 2 eller 3. Bommen kommer öppnas automatiskt. Lämna bilen på en ORESERVERAD plats.

Öppettider

Kör in: 04:30 – 23:30

Kör ut: 04:30 – 23:30

 

Find location

Drive in from Arenavägen 4912177 Johanneshov

Pick-up

Entrance on foot is in the mall, you follow the signs to the garage.

Drop-off

Go to either entrance 2 or 3. The boom will open automatically. Leave the car in an UNRESERVED place.

Opening hours

Drive in: 04:30 - 23:30

Drive out: 04:30 - 23:30