English below

Globen Shopping 1 (No Charging)

Hitta hit

Infart från Arenavägen 4912177 Johanneshov

Hämta

Ingång till fots finns i gallerian, man följer  skyltarna till garaget.

Lämna

Lämna bilen vid parkeringsplan/inkörningsplan 1 (den högra ingången) Parkera sedan bilen vid en ORESARVARAD plats.

Vi har tillåtelse att ha max 5 bilar i garaget åt gången, man får därför inte ställa en bil där om det redan finns 5 Aimo bilar.

Öppettider

Kör in: 04:30 – 23:30

Kör ut: 04:30 – 23:30

 

Find location

Drive in from Arenavägen 4912177 Johanneshov

Pick-up

Entrance on foot is in the mall, you follow the signs to the garage.

Drop-off

Leave the car at the entrance door 1 (the right ramp) and park the car on a UNRESERVED spot

We only have permission to park 5 cars there, if there already is 5 cars at this hotspot. You are not allowed to leave the car there

Opening hours

Drive in: 04:30 - 23:30

Drive out: 04:30 - 23:30