English below

Frösundavik (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna på Lings väg, Solna.

Hämta

Gatuparkering, se skyltning vilket område av parkeringen som är tillgänglig för aimo.

Lämna

Gatuparkering, se skyltning vilket område av parkeringen som är tillgänglig för aimo.

Find location

The places are located on Lings väg, Solna.

Pick up

Street parking, see signage which area of ​​the car park is accessible to aimo.

Leave

Street parking, see signage which area of ​​the car park is accessible to aimo.