Frösundavik (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna på Lings väg, Solna.

Hämta

Bilarna finns vid de resarverade Aimo platserna (3st p-platser) och besöksparkeringen (4st p-platser).

Lämna

Lämna bilen vid de 3 Aimo resarverade platserna. De finns även 4 stycken oresarverade platser till vänster av våra resarverade platser.

Find location

The places are located on Lings väg, Solna.

Pick up

Leave the car at the 3 Aimo reserved spaces. There are also 4 unreserved spaces at the visitor car park that you can use.