English below
Fleminggatan 3 (No Charging)

Hitta hit

Infart från Fleminggatan 3.

Kod

738088, för att komma in till fots.

Hämta

Ingång till fots finns på Fleminggatan 3 till vänster om porten för bilar. Hämtning är tillgänglig dygnet runt, använd koden för tillträde till garaget.

Lämna

Åk fram till bommen och den kommer att öppnas annars tryck på supportknappen.

Laddplatserna finner du direkt ner till vänster när du kommer ner på plan -1, längst med den gröna väggen. Du kan endast lämna bilen inom öppettiderna.

Öppettider

Öppet mån-sön 06-21.

Find location

Drive in from Fleminggatan 3.

Code

738088, to get in on foot.

Pick-up

Access by foot is on Fleminggatan 3 to the left of the entrance for cars. Pick up is available 24/7, use the code to access the garage.

Drop-off

Drive up to the barriers and it will open, if not press the supportbutton.

You will find the 2 charging spots down to the left on floor -1, along the green wall. Drop-off is available within the opening hours of the garage.

Opening hours

Open mon-sun 06-21.