Farsta T-bana område (No Charging)
Hitta hit
Platserna är belägna I närheten av Farsta Tunnelbanestation (Gatuparkering)
Ej godkända parkeringar t.ex. förhyrd/Reserverad/privat eller Tim begränsad parkeringsplats

Öppettider
Alltid tillgängligt, kontrollera gällande parkeringsregler och p-skylt.
Hämta
Boka I appen om bil finns tillgängligt
Lämna
Avsluta resan enligt gällande parkeringsregler/aimo regler.

Directions
The places are located close to the metro station of Farsta (Street parking).
Unapproved parking lots e.g. rented / Reserved / private or time limited parking space

Opening hours
Always available, make sure that you follow the parking rules and p-signs.

Pick-up
Book the car in the app if the car is available and get directions to the vehicle through the app.

Drop-off
End the trip within given zone area and in accordance with the parking rules/aimo rules.