English below

Fältöversten (No Charging)

Hitta hit

Infart från Värtavägen 7.

Hämta

Ingång till fots via Fältöversten galleria. Se skyltning.

Lämna

Lämna bilen vid vår fasta plats (kapacitet för 1 plats). Kör in till besöksparkeirngs sektionen till höger. Följ sektionen mot skylten ”UT” till vänster finner man en burplats där vi har 1 reserverad parkeringsplats.

Om den platsen är upptagen kan man ställa bilen på valfri oreserverad plats vid besök sektionen (inte på laddplatserna).

Öppettider

Öppet mån-sön 06-23.

Find location

Drive in from Värtavägen 7.

Pick-up

Access by foot is from the inside of the Fältöversten shopping center. See signage

Drop-off

Leave the car at our fixed spot (capacity for 1 seat). Drive into the visitor parking section on the right. Follow the section towards the sign ”OUT” on the left you will find a cageplace where we have 1 reserved parking space.

If that spot is occupied, you can park the car in any unreserved spot at the visiting section (Not at a charging spot).

Opening hours

Open mon-sun 06-23