Copperhill (Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna vid Copperhill.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen, vid laddstaionerna.

Lämna

Lämna bilen på laddning vid laddstationerna. Om det är fullt kan du ställa bilen på en vanlig parkeringsplats på parkeringen.

ingen RFID nyckelbricka behövs för att starta laddningen, det är bara att sätta in kabeln.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Copperhill

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot, at the charging stations. If it is full, you can park the car in a regular parking space in the parking lot.

No RFID key tag is needed, just plug in the cable.

Drop-off

Leave the car at the charging stations.

Opening hours

24/7