English below

Citygaraget (Charging)

Hitta hit

Infart från Mäster Samuelsgatan 61.

Kod

För att se koden kolla i appen

Hämta

Ingång till fots finns vid Mäster Samuelsgatan 61. Hämtning är tillgänglig dygnet runt, använd koden för tillträde till garaget.

Lämna

Åk fram till bommen så kommer den att öppna sig, skulle den inte öppnas tryck på supportknappen.

Laddplatser finner man på plan -3. Du kan endast lämna bilen inom öppettiderna.

Öppettider:

Öppet mån-sön 06-23

Find location

Drive in from Mäster Samuelsgatan 61.

Code

Check the code from our app.

Pick-up

Access by foot is on Mäster Samuelsgatan 61. Pick up is available 24/7, use the code to access the garage.

Drop-off

Drive up to the barriers and it will open, if not press the support button.
Charging spots are available on floor -3. Drop-off is available within the opening hours of the garage.

Opening hours:

Open mon-sun 06-23