BRF Vargen (Charging) 

Hitta hit

Platserna är belägna vid BRF Vargen.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen, vid laddstaionerna.

Lämna

Lämna bilen på laddning vid laddstationerna. Om det är fullt kan du ställa bilen på en vanlig parkeringsplats på parkeringen.

Ingen RFID nyckelbricka behövs för att starta laddningen, det är bara att sätta in kabeln.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at BRF Vargen.

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot, at the charging stations.

Drop-off

Leave the car at the charging stations. If it is full, you can park the car in a regular parking space in the parking lot.

No RFID key tag is needed, just plug in the cable.

Opening hours

24/7