Brf Mitt i Duved (Charging) 

Hitta hit

Platserna är belägna vid Brf Mitt i Duved.

Hämta

Bilarna finns att hämta på parkeringen. vid laddstaionerna eller vid en vanlig parkeringsplats.

Lämna

Lämna bilen på laddning vid ladd stationerna om det är fullt kan du ställa bilen på en vanlig parkeringsplats på parkeringen.

ingen RFID nyckelbricka behövs för att starta laddningen, det är bara att sätta in kabeln.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Brf Mitt i Duved.

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot, at the charging stations or at a regular parking spot inside of the marked area.

Drop-off

Leave the car at the charging stations as priority. If they are occupied leave the car on another spot inside the marked area.

No RFID key tag is needed, just plug in the cable.

Opening hours

24/7