English below

Bollmora Gårdsväg 4

Hitta hit:

Kör längst Bollmora Gårdsväg tills du kommer till nummer 4.

Där finns ett Aimo Park garage som platserna är belägna i. Adressen är Bollmora Gårdsväg 4.

Öppettider:

(06:00 – 22:00 alla dagar)

Platser:

Man får ställa sig vart man vill/kan

Bara det inte är förhyrt eller reserverat

Find location:

Bollmora Gårdsväg 4

Drive along Bollmora Gårdsväg until you reach number 4.

There is an Aimo Park garage where the places are located. The address is Bollmora Gårdsväg 4.

Opening hours:

(06:00 – 22:00 every day)

Places:

You can stand where you want /can

Only if it is not reserved