Björnen Centrum (No Charging)

Hitta hit

Platserna är belägna vid Björnen Centrum.

Hämta

Bilarna finns att hämta vid parkeringsområdet framför skistar.

Lämna

Lämna bilen på parkeringen framför skistar.

Öppettider

24/7

Find location

The places are located at Björnen Centrum.

Pick-up

The cars can be picked up in the parking lot infront of the Skistar shop

Drop-off

Leave the car at the parking lot infront of the Skistar shop.

Opening hours

24/7