English below

OBS! Tänk på att det är förbjudet att lämna bilen med mindre räckvidd än 25 Km. 

Hitta hit

Adress för HotSpot är Fraktvägen 45, Cargo City. Platserna är belägna I Fraktterminalen.

Pris

Resekostnad + Avlämningsavgift (120 kr)

Hämta

Plocka upp bilen vid vår HotSpot på Fraktvägen 45, fortsätt sedan längs med Södra Fraktvägen och och ta första vänster. Följ sedan gatan till slutet och ta sedan höger ut genom den öppna grinden. När man passerat igenom grinden kommer man till en korsning fortsätt rakt fram i denna korsning så kommer man komma till motorvägen.

Lämna

Sväng av E4:an vid avfarten (nr: 181) till Arlanda. Följ sedan skyltningen till Cargo City.

Det finns skyltning längs med hela vägen till Cargo City och denna skyltning kommer att ta dig till Fraktvägen. När du kommer till korsningen Fraktvägen/Gränsgatan så kör du rakt fram. Fortsätt rakt fram efter korsningen och in igenom den öppna grinden. Så fort du åkt igenom grinden tar du första vänster. Följ denna gata tills nästa korsning, sväng höger i denna korsning. Platserna finns belägna på slutet av denna gata. Framför byggnaden där det står Cargo Center. Platserna kommer vara skyltade med Aimo skyltar.

Navigering till Terminalen från Fraktvägen:

Efter man avslutat sin resa på våra markerade platser, så ska man gå längs med samma gata som man kört på. När man passerat igenom den öppna grinden så kommer det att finnas en busstation lite till vänster, hållplatsen heter ”Gränsgatan”. Hållplatsen som man vill stå vid är på andra sidan gatan, i riktning mot Arlanda. Busslinjen som man ska ta heter ”579”, det 4 minuter med bussen till Terminal 5/Sky City. Busslinjen drivs av SL, så ett SL kort går att använda för bussen alternativt kan man köpa en enkelbiljett (Pris för vuxen: 38kr).

 

ATTENTION! Keep in mind that it is forbidden to leave the car with a range of less than 25 Km.

Find location

Address for HotSpot is Fraktvägen 45, in Cargo City. Which is the Cargo Terminal.

Price

Trip fee + Drop off fee (120 kr)

Pick-up

Pick up the car at Fraktvägen 45 at our Hotspot, then proceed along Södra Fraktvägen and take the first left turn. Follow the street and at the end turn right out through the open gate. After passing through the open gate go straight in the junction and proceed to the motorway.

Drop-off

Turn off the E4 motorway at exit (nr: 181) towards Arlanda. Then follow signage towards Cargo City.

There is signage to Cargo City will take you to Fraktvägen. When you reach the junction Fraktvägen/Gränsvägen go straight ahead. Continue straight ahead after the junction and through the gate which will be open. As soon as you have gone through the gate take an immediate left turn. Follow this street until the junction, turn right in this junction. The spots are located at the end of this road. Infront of the Cargo Center building. There are marked up Aimo signs to mark the spots.

Navigation to Terminal from Hotspot:

After leaving the car and ending the trip, walk along the same road you drove in through. After passing through the open gate you will see the Bus stop called “Gränsgatan” to your left. The bus stop is on the opposite side of the road heading in the direction towards Arlanda. The bus line that you want to take is Bus 579, this takes around 4 minutes to get to Terminal 5/Sky City. The bus is operated by SL, the prices for adults on the bus is 38kr.