English below

Hitta hit

Adress för HotSpot är Fraktvägen 45, Cargo City. Platserna är belägna I Fraktterminalen.

Pris

Resekostnad + Avlämningsavgift (120 kr)

Hämta

Plocka upp bilen vid vår HotSpot på Fraktvägen 45, fortsätt sedan längs med Södra Fraktvägen och och ta första vänster. Följ sedan gatan till slutet och ta sedan höger ut genom den öppna grinden. När man passerat igenom grinden kommer man till en korsning fortsätt rakt fram i denna korsning så kommer man komma till motorvägen.

Lämna

Sväng av E4:an vid avfarten (nr: 181) till Arlanda. Följ sedan skyltningen till Cargo City.

Det finns skyltning längs med hela vägen till Cargo City och denna skyltning kommer att ta dig till Fraktvägen. När du kommer till korsningen Fraktvägen/Gränsgatan så kör du rakt fram. Fortsätt rakt fram efter korsningen och in igenom den öppna grinden. Så fort du åkt igenom grinden tar du första vänster. Följ denna gata tills nästa korsning, sväng höger i denna korsning. Platserna finns belägna på slutet av denna gata. Framför byggnaden där det står Cargo Center. Platserna kommer vara skyltade med Aimo skyltar.

Find location

Address for HotSpot is Fraktvägen 45, in Cargo City. Which is the Cargo Terminal.

Price

Trip fee + Drop off fee (120 kr)

Pick-up

Pick up the car at Fraktvägen 45 at our Hotspot, then proceed along Södra Fraktvägen and take the first left turn. Follow the street and at the end turn right out through the open gate. After passing through the open gate go straight in the junction and proceed to the motorway.

Drop-off

Turn off the E4 motorway at exit (nr: 181) towards Arlanda. Then follow signage towards Cargo City.

There is signage to Cargo City will take you to Fraktvägen. When you reach the junction Fraktvägen/Gränsvägen go straight ahead. Continue straight ahead after the junction and through the gate which will be open. As soon as you have gone through the gate take an immediate left turn. Follow this street until the junction, turn right in this junction. The spots are located at the end of this road. Infront of the Cargo Center building. There are marked up Aimo signs to mark the spots.